بازداشت کارمند شهرداری بندر امام خمینی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

محمدرضا جعفری‌اصل از بازداشت یکی از کارمندان شهرداری بندر امام خمینی در ادامه تحقیقات پرونده تخلفات کارکنان شهرداری این شهر خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی اتهام متهم بازداشت شده را تخلفات مالی عنوان کرد.