آمار و ارقامی که از توان هسته‌ای کشور می‌گویند؛
ایران و ۱۰ بمب هسته‌ای
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بر اساس تخمین‌ها هر ۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد، هر ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد و هر هزار و ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۳.۵ درصد برای تولید «یک» بمب به کار می‌روند.

ایران در حال حاضر ۱۲۱ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی (۳ بمب)، ۷۱۲ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصدی (۳ بمب) و ۴ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۳.۵ درصدی (۴ بمب) در اختیار دارد.

ایران و ۱۰ بمب هسته‌ای