کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سال‌های پس از انقلاب تا سال ۱۴۰۰ و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه‌های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصل‌ها و هدفگذاری‌هایی به طور معمول انجام می‌شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.

براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه‌های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه‌های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.

کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب