(تصاویر) بازسازی چهره زن ۷۵ هزار ساله کشف شده در کردستان عراق
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews