بن‌گویر: سال‌ها دربارهٔ ارتش اسرائیل به ما دروغ می‌گفتند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفت: سال‌ها به ما می‌گفتند که ارتش اسرائیل پس از شلیک موشک توسط حماس، به غزه حمله می‌کند و زیرساخت‌های قابل توجهی را از بین می‌برد؛ سال‌هاست به ما می‌گویند «حماس تسلیم شده» در حالی که حقیقت این است که آن‌ها تپه‌های شنیِ خالی را بمباران کردند و حماس واقعاً تسلیم نشده.

به گزارش فارس، وی افزود: آخرین چیز برای اسرائیل، شلیک موشک ازسوی ایران بود تا با پاسخ‌های ضعیفی که سال‌ها علیه حملات حماس انجام داده‌اند پاسخ داده شود. شلیک موشک از ایران باید با واکنش بسیار قوی مواجه می‌شد تا دیگر چنین وضعیتی تکرار نشود.