قیمت پژو پارس در بازار امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

قیمت پژو پارس LX صفر، در بازار به ۸۷۰ میلیون تومان رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت پژو پارس XU ۷ P سال در بازار امروز به ۶۸۵ میلیون تومان رسید.

قیمت پژو پارس ELX-TU ۵ در بازار به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۷۷۵ میلیون تومان رسید.

قیمت کارخانه خودرو‌های پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است. قیمت این پژو پارس XU ۷ P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است. همچنین قیمت پژو پارس XU ۷ P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

شما در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع پژو پارس در بازار آزاد تهران را مشاهده کنید: 

قیمت پژو پارس در بازار امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳