سلاح ورزی: هیات رییسه اتاق اجازه دخالت دولت را ندهد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

حسین سلاح ورزی اظهار داشت: آیا اقتصاد کشور و کسب و کار‌ها هیچ مشکلی ندارد غیر از اینکه وزرا در جلسات چندساعته و مستمر به مسایل اتاق بپردازند و بررسی کنند که چطور اتاق بازرگانی ایران را بچینند و بخش خصوصی را از کار بیندازند؟

به گزارش ایلنا، رییس پیشین اتاق ایران، در یازدهمین جلسه هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: سال گذشته و پس از ابطال انتخابات ۲۸ خرداد گفته شد که با رفتن سلاح‌ورزی روزگار، چون شکر آید، با این حال چنانچه هشدار داده بودم موضوع دخالت دولت در امور اتاق ایران به همین جا بسنده نشد و در آخرین ساعات کار سال ۱۴۰۲ در تداوم سناریویی که برای اتاق ایران تعریف شده بود سه موضوع مطرح شد و عده‌ای به دولت القا کردند که آنچه در اتاق ایران اتفاق می‌افتد می‌تواند اقتدار دولت را زیر سوال می‌برد تا اتاق بازرگانی را به عنوان یک نهاد مستقل از کار بیندازند.

وی افزود: در جلسه بیست و شش اسفند با ابطال انتخابات یکی از اتاق‌ها سعی شد این سیگنال به اتاق‌های استانی داده شود که یک اراده بیرونی می‌تواند هر زمان که بخواهد سرنوشت انتخابات اتاق‌ها را تغییر دهد.

سلاح ورزی ادامه داد: همچنین بنا داشتند با ارائه یک تفسیر غیرقانونی تعداد نمایندگان تشکل‌ها را در هیات نمایندگان اتاق ایران محدود کنند که عجالتا در جلسه بیست و شش اسفند با تدبیر هیات رییسه این کار انجام نشد هرچند به نظر می‌رسد در آینده در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: موضوع دیگر ایجاد یک رکن جدید در اتاق بازرگانی است، رکنی به عنوان دبیرخانه شورای عالی نظارت در قانون تعریف نشده و با ایجاد این رکن اختیارات بی حد و حصر به نهادی داده می‌شود که می‌تواند به جای هیات رییسه و نمایندگان اتاق‌ها با اختیارات بی حد و حصر بنشیند. چارتی که برای این رکن تعریف شده که از چارت اتاق بازرگانی ایران عریض‌تر و طویل‌تر است.

رییس پیشین اتاق ایران تصریح کرد: آیا اقتصاد کشور و کسب و کار‌ها هیچ مشکلی ندارد غیر از اینکه وزرا در جلسات چندساعته و مستمر به مسایل اتاق بپردازند و بررسی کنند که چطور اتاق بازرگانی ایران را برچینند و بخش خصوصی را از کار بیندازند؟

سلاح ورزی ادامه داد: ناترازی انرژی مگر باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در تابستان و زمستان نمی‌شود؟ همچنین در سال گذشته کسری ترازی تجاری برای اولین بار رکورد زد چرا وزیر صمت جلسه مفصلی برای این کار نمی‌گذارد؟ ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال گذشته منفی شده و چرا وزیر اقتصاد تدبیری برای بازار سرمایه نمی‌کند؟ و در چنین شرایطی دخالت در امور اجرایی اتاق در آخرین ساعات اداری سال گذشته در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در نهایت گفت: خواهش من این است اعضای هیات رییسه اجازه تداوم دخالت بخش دولتی در امور بخش خصوصی را ندهند.