(عکس) نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران در روز‌های فرار
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) نخستین رئیس جمهور تاریخ ایران در روز‌های فرار