(اینفوگرافیک) بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در سال ۲۰۲۳
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

با وجود تلاش‌ها برای کربن زدایی از اقتصاد جهانی، نفت همچنان یکی از مهم‌ترین منابع جهان باقی مانده است. نفت توسط تعداد نسبتاً محدودی از کشور‌ها تولید می‌شود که می‌تواند اهرم فشار اقتصادی و سیاسی باشد.

به گزارش روزیاتو، اینفوگرافیک زیر، تولید جهانی نفت خام در سال ۲۰۲۳ را نشان می‌دهد که بر حسب میلیون بشکه در روز اندازه‌گیری شده است.

بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در سال ۲۰۲۳؛ جایگاه ایران کجاست؟ (اینفوگرافیک)

سه کشور ۴۰ درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده، روسیه و عربستان سعودی مجموعاً ۳۲.۷ میلیون بشکه در روز به تولید جهانی نفت کمک کردند.

این سه کشور از سال ۱۹۷۱ تاکنون به طور مداوم بر تولید نفت جهان سلطه داشته اند.

بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان در سال ۲۰۲۳؛ جایگاه ایران کجاست؟ (اینفوگرافیک)

در مقابل، مجموع تولید سه تولیدکننده بزرگ بعدی، یعنی کانادا، عراق و چین در سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز رسید که فقط از تولید ایالات متحده پیشی گرفت.

ایران در سال ۲۰۲۳، روزانه ۳.۶ میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

در کوتاه مدت، هیچ کشوری به احتمال زیاد از رکورد تولید ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ فراتر نخواهد رفت، زیرا هیچ تولیدکننده دیگری تاکنون به ظرفیت روزانه ۱۳ میلیون بشکه نرسیده است. اخیراً، شرکت دولتی عربستان سعودی آرامکو برنامه‌های خود را برای افزایش ظرفیت تولید به ۱۳ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ کنار گذاشته است.

در سال ۲۰۲۴، تحلیلگران پیش بینی کردند که ایالات متحده جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت حفظ خواهد کرد. در واقع، طبق گزارش Macquarie Group، انتظار می‌رود تولید نفت ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۴ به سرعتی در حدود ۱۴ میلیون بشکه در روز برسد.