(عکس) استوری خبرساز یحیی گل‌محمدی؛ وای بر ما!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بریده شدن درختان جنگل هیرکانی باعث شد یحیی گل محمدی یک استوری منتشر کند. یحیی گل محمدی در اعتراض به بریده شدن درختان جنگل هیرکانی، استوری زیر را به اشتراک گذاشته است:

(عکس) استوری خبرساز یحیی گل‌محمدی؛ وای بر ما!