ورود ۱۸۳ هزار مسافر نوروزی به استان تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

ابوالفضل دربانی، با اشاره به بیشترین حجم خروج مسافر از استان تهران، افزود: بیشترین آمار خروج مسافران در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ ثبت شد که تعداد آن ۴۴ هزار و ۵۳۴ نفر بوده است.

به گزارش مهر، وی همچنین با اشاره به آمار ارائه شده از سوی راهور فراجا، بیان کرد: از ابتدای طرح سفر‌های نوروزی از ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ تا چهارم فروردین ۱۴۰۳، تعداد تلفات ناشی از تصادفات در دو حوزه درون شهری ۱۷ نفر و برون شهری ۶ نفر در استان تهران بود که در مجموع ۲۳ نفر فوتی تا چهارم فروردین ثبت شد.

دربانی با اشاره به کاهشی بودن روند تلفات جاده‌ی در سفر‌های نوروزی استان تهران، گفت: این آمار نسبت به مشابه سال گذشته خوشبختانه ۳۸ درصد کاهش آمار تلفات نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است.