کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک، ۲۲۵ روز هوای قابل قبول، ۱۰۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

به گزارش مهر، این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۷۸ روز هوای قابل قبول، ۱۲۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.