کیهان: از نگاه قرآن، پذیرفتن رای اکثریت، گمراه شدن از راه خداست
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

روزنامه کیهان در مطلبی به میزان بودن رای ملت پرداخته است.

این روزنامه با تاویلی عجیب از قرآن و بدون مراجعه به تفسیر آن نوشته است: «و اگر اکثر کسانی را که در روی زمین هستند، اطاعت کنی (و حرف‌های غیرمنطقی آن‌ها را بپذیری در این صورت) تو را از راه خدا گمراه می‌کنند. آن‌ها تنها از گمان خود پیروی می‌کنند و از روی تخمین و حدس حرف می‌زنند.»

رای اکثریت