(ویدئو) احوالپرسی صمیمانه ولیعهد عربستان با پوتین
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews
{$sepehr_media_1832327_480_854}