(عکس) ساحل غزه پیش و پس از جنگ
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس)