تغییرات آموزش و پرورش در ۳ رشته انسانی، ریاضی و تجربی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

کاظمی معاون وزارت آموزش و پرورش درباره انتخاب رشته دانش‌آموزان عنوان کرد: سهم دانش‌آموزان پایه دهم در هنرستان‌ها به ۴۲ درصد رسید.

در مجموع یک میلیون و ۱۷۳ هزار نفر دانش‌آموز در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند و در سه پایه تحصیلی دوره متوسطه دوم، ۳۹.۵ درصد دانش‌آموزان در هنرستان‌ها هستند که حدود ۲ درصد رشد داشت.

وی ادامه داد: سهم دانش‌آموزان رشته ریاضی به ۱۷ درصد رسیده است و به دنبال کاهش سهم رشته انسانی، رشد رشته ریاضی و تعدیل رشته تجربی هستیم.

منبع: فردای اقتصاد