آموزش «زبان خارجی» در مهدکودک‌ ممنوع شد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سازمان تعلیم و تربیت کودک با صدور بخشنامه‌ای فهرست بسته‌های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر هفت سال را اعلام کرد لذا از این پس تمام کودکستان‌های سراسر کشور تنها مجاز به استفاده از این بسته‌های آموزشی در مراکز خود هستند.

به گزارش ایسنا، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در راستای انجام وظایف و ماموریت‌های خود و به منظور ایجاد فرصت برابر برای همه تولیدکنندگان محتوا‌های آموزشی و تربیتی دوره کودکی و نیز شناسایی حداکثری ظرفیت‌های کشور در تولید محتوای آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان زیر هفت سال و یا درباره کودکان زیر هفت سال، رویداد ملی «یارستان کودکستان» را برگزار کرد.

نتایج این رویداد بر اساس شاخص‌های شکلی و محتوایی و پس از سه مرحله ارزیابی توسط ارزیابان دسته بندی و نهایتا بر اساس یافته‌های علمی این رویداد و آموزه‌های تعلیم و تربیت اسلامی مجموعه بسته‌های «تربیت و یادگیری» احصاء شد.

در واقع بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی باید در چارچوب برنامه درسی تربیت و یادگیری مصوب و شاخص‌های ابلاغ شده نسبت به تالیف کتاب کار و بسته‌های یادگیری مربوطه اقدام کنند و انتشار فیزیکی و الکترونیکی و استفاده از این مواد و منابع آموزشی در کودکستان‌ها به اخذ تاییدیه لازم منوط شده است.

از این پس ملاک عمل در تمام کودکستان‌ها باید این بسته‌های آموزش باشند

در این راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بسته‌های تربیت و یادگیری و محتوا‌های آموزشی و تربیتی مجاز ویژه کودکستان‌های دوره اول و دوم را به طور رسمی معرفی کرده است و از این پس ملاک عمل در تمام کودکستان‌ها باید این بسته‌ها باشد.

اکنون پس از ارزیابی این بسته، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بسته‌های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر هفت سال را برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ برای بهره‌برداری در کودکستان‌های سراسر کشور معرفی کرده است.

بسته‌های تربیت و یادگیری دارای دو محتوای «اصلی» و «مکمل» هستند

این بسته‌های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر هفت سال شامل دو نوع محتوای «اصلی» و «مکمل» است. محتوای «اصلی» به عنوان محتوای محوری کودکستان‌ها در طول سال تحصیلی ـ تربیتی قابل استفاده است.

در واقع محتوای «مکمل» به تنهایی پوشش دهنده همه اهداف اصلی کودکستان‌ها نیست و صرفا می‌تواند به عنوان فعالیت‌های مکمل برای برنامه‌های مناسبتی و یا موضوعات خاص در کنار محتوای «اصلی» مورد استفاده قرار گیرد.

کودکستان‌ها مجاز هستند به صلاحدید خود از میان فهرست بسته‌های آموزشی مورد تایید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یک یا چند بسته اصلی و مکمل تربیت و یادگیری را با توجه به سن، دوره رشدی و تربیتی کودک و شرایط بومی و محلی انتخاب و استفاده کنند.

پرهیز از به کار گیری بسته‌های آموزشی زیاد و متعدد

در این راستا سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تاکید دارد که از مواجه کردن کودک با بسته‌های زیاد و کتاب کار‌های مختلف و متعدد خودداری شود.

الزام کودکستان‌ها به استفاده از محتوا و کتاب کار مشخص؛ ممنوع

با این حال ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و ادارت شهرستان‌ها و مناطق و نواحی در عین نظارت بر فعالیت کودکستان به هیچ وجه نمی‌تواند و مجاز نیستند مراکز کودکستان را مجبور و ملزم به استفاده از بسته یا کتاب کار مشخص کنند.

از سوی دیگر در صورت احراز شدن استفاده مراکز کودکستان از محتوا و بسته‌های تایید نشده سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، موضوع برای رسیدگی به تخلف به شورای برنامه ریزی و نظارت تعلیم و تربیت کودک استان ارجاع می‌شود.

مدیران و مربیان کودکستان‌ها و یا والدین می‌تواند با توجه به امتیاز هر بسته و توصیه‌های مهم که درباره هر بسته از سوی کمیته ارزیابی درباره این بسته‌ها درج شده است، بسته آموزشی مناسب را انتخاب کنند.

همچنین امکان سفارش غیر حضوری این بسته‌های آموزشی از طریق آدرس سایت یارستان کودکستان به نشانی www.yarestankoodakestan.ir با ارائه تخفیف ویژه وجود دارد.

عمده این بسته‌ها دارای راهنمای عمل مستقل یا مندرج در کتاب کار هستند که توجه به راهنمای آن‌ها می‌توانند نتیجه فعالیت کودک و مربی را افزایش دهد.

با این حال با توجه به اینکه عمده بسته‌ها نیازمند محصولات تکمیلی برای اثرگذاری بهتر هستند، بهتر است مربی در طراحی موقعیت‌های آموزشی و تربیتی، کودک را به کتاب کار محدود نکند بلکه به اقتضا از محصولات و قالب‌های متنوع فعالیتی برای تحقق اهداف تربیتی و یادگیری مدنظر استفاده کند.

از این رو محصولات دیگر مانند راهنمای فعالیت با کودک برای والدین، کتاب کودک، اسباب بازی و ابزار‌های تربیت و یادگیری در تارنمای فروشگاه اینترنتی «یارستان کودکستان» قرار گرفته است.

در بهره گیری از منایع تکمیلی و روش‌های اجرای آن، کودکستان‌ها باید مولفه‌های جامعه یعنی جمله توجه به ساحت‌ها و حوزه‌های متنوع تربیت و یادگیری کودک، تلفیقی بودن، فعالیت محور و تعاملی بودن را و پرهیز از آموزش مستقیم را مد نظر قرار دهند.

آموزش «زبان خارجی» در کودکستان‌ها؛ ممنوع!

نکته مهم آن است که در بخشنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک توصیه شده است که مراکز کودکستان درعین برجسته کردن عناصر هویتی و بومی، بر عناصرهویت بخش ملی و اسلامی به ویژه زمینه سازی، تقویت و تسهیل یادگیری زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور تاکید شود و نیز از آموزش زبان خارجی در این مراکز پرهیز شود.

نظارت بر این امر نیز بر عهده واحد ذی‌ربط در اداره کل آموزش و پرورش است.

ناشران و تولید کنندگان صرفا در صورتی می‌توانند در محصولات خود از نشان و لوگو سازمان تعلیم و تربیت کودک استفاده کنند و یا در جلد و صفحات داخلی محصول، تولید خود را مورد تایید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کنند که «تاییدنامه محصول» را از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به طور رسمی دریافت کرده باشند.

این تاییدیه نیز به محصولاتی تعلق می‌گیرد که در سطح «قابل توصیه» یا «قابل توصیه در صورت اعمال اصلاحات ضروری» ارزیابی شده باشند و بر اساس نکات اعلامی، اصلاحات ضروری اعلامی را اعمال کرده و به تایید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک رسانده باشند.

فهرست اجمالی و تفصیلی بسته‌های تایید شده برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ـ ۱۴۰۲ به تفکیک رده سنی مناسب هر بسته، مخاطب آن، اصلی یا مکمل بودن آن را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

همچنین سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرده است که در صورت ارزیابی و تایید بسته‌های دیگر فهرست تکمیلی متعاقبان به طور رسمی اعلام می‌شود.