دمی همنشین حافظ شو...
تفال به حافظ امروز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۲؛ کار ما با رخِ ساقیّ و لبِ جام افتاد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

عکسِ رویِ تو چو در آینهٔ جام افتاد

عارف از خندهٔ مِی در طمعِ خام افتاد

حُسن رویِ تو به یک جلوه که در آینه کرد

این همه نقش در آیینهٔ اوهام افتاد

این همه عکسِ می‌و نقشِ نگارین که نمود

یک فروغِ رخِ ساقیست که در جام افتاد

غیرتِ عشق، زبانِ همه خاصان بِبُرید

کز کجا سِرِّ غمش در دهنِ عام افتاد

من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم

اینم از عهدِ ازل حاصلِ فرجام افتاد

چه کند کز پی دوران نرود، چون پرگار؟

هر که در دایرهٔ گردشِ ایام افتاد

در خَمِ زلفِ تو آویخت دل از چاهِ زَنَخ

آه، کز چاه برون آمد و در دام افتاد

آن شد‌ای خواجه که در صومعه بازم بینی

کار ما با رخِ ساقیّ و لبِ جام افتاد

زیرِ شمشیرِ غمش رقص‌کُنان باید رفت

کان که شد کشتهٔ او نیک سرانجام افتاد

هر دَمَش با منِ دلسوخته لطفی دگر است

این گدا بین که چه شایستهٔ اِنعام افتاد

صوفیان جمله حریفند و نظرباز، ولی

زین میان حافظِ دلسوخته بدنام افتاد

شرح لغت: خنده می: نشاط می‌و پرتو باده در جام/ نگارین: به کسر اول: زیبا/ دام: به استعاره زلف خم اندر خم

تفسیر عرفانی:

راهیان کوی دوست که پیوسته در عشق او به سر می‌برند خواهان آنند که در این چرخ گردون در غم عشق او جان دهند تا به وصال او دست یابند.

تعبیر غزل:

کسی عاشق شما شده که از همه کس و همه جیز شما را بیشتر دوست دارد و در راه رسیدن به شما جانفشانی می‌کند و امیدوار است شما نیز به او توجه کنید.