آمار نگران‌کننده در مورد سالمندان تحت پوشش کمیته امداد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد: یک چهارم سالمندان کشور معادل یک میلیون و ۶۳۰ هزار نفر تحت حمایت کمیته امداد هستند.

به گزارش تابناک، حدود ۶۳ درصد بانوان یعنی یک میلیون و ۳۲ هزار نفر بانوان و ۵۹۷ هزار نفر مردان سالمند هستند.

۶۰ درصد سالمندان تحت حمایت ساکن روستا‌ها هستند.