تصویری پرحاشیه از حضور طالبان در قلب تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

روزنامه جمهوری اسلامی حضور هیاتی از طالبان برای شرکت در کنفرانس وحدت‌اسلامی را «بسیار مضحک» دانسته است.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: گروه تروریستی طالبان، هیچیک از مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی را قبول ندارند. به همین جهت، حضور این گروه تکفیری تروریستی در کنفرانس وحدت اسلامی، بسیار مضحک است.

تصویری پرحاشیه از حضور طالبان در قلب تهران

سفارت ایران در افغانستان از سفر هیاتی از طالبان به تهران خبر داد. این هیات چهار نفره طالبان برای شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی به ایران آمده‌اند. گروه تروریستی طالبان، هیچیک از مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی را قبول ندارند. به همین جهت، حضور این گروه تکفیری تروریستی در کنفرانس وحدت اسلامی، بسیار مضحک است.