(عکس) کشف شهری شگفت‌انگیز در لانه عظیم مورچه‌ها
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

باورکردنی نیست، اما یکی از بزرگترین شهر‌های جهان را انسان نساخته است. معماران این شهر عظیم موجوداتی کوچک، اما شگفت‌انگیز هستند.

به گزارش خبرآنلاین، دانشمندانی که این لانه متروکه را برای پژوهش انتخاب کرده بودند در خیالشان نمی‌گنجید که ساختاری چنین شگفت‌انگیز زیر خاک نهفته باشد. شهری بزرگ که ساخته مورچگان است.

سه روز صرف تزریق سیمان شد و در پی آن هفته‌ها کار حفاری برای آشکار کردن و بیرون کشیدن لانه پیچیده وقت صرف شد.

(عکس) بتن‌ریزی در لانه عظیم مورچه‌ها و کشف شهری شگفت‌انگیز