مرگ سارق در صحنه سرقت خیابان پاسداران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

زن جوان هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: به همراه فرزندم در حال رانندگی بودم که موتورسیکلتی با دو سرنشین به من نزدیک شد، یکی از آن‌ها با تهدید قمه کیفم را سرقت کرد؛ به همین خاطر تعادل خودرو از دستم خارج شد و با موتور سارقان برخورد کردم که منجر به این حادثه مرگبار شد.

به گزارش تسنیم، زن جوان که در صحنه سرقت کیف‌قاپی باعث مرگ سارق جوان شده بود، با تلاش بازپرس جنایی موفق شد رضایت اولیای دم را به شرط پرداخت دیه جلب کند.

روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک مرد موتورسواری بر اثر تصادف در خیابان پاسداران، در دستور کار قاضی وحید ناصری؛ بازپرس ویژه قتل شعبه چهارم دادسرای امور جنایی قرار گرفت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد، متوفی که سارق سابقه‌دار بوده حین سرقت کیف راننده یک زن با خودروی سواری تصادف کرده و جانش را از دست داده است؛ بدین ترتیب زن جوان هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: به همراه فرزندم در حال رانندگی بودم که موتورسیکلتی با دو سرنشین به من نزدیک شد، یکی از آن‌ها با تهدید قمه کیفم را سرقت کرد؛ به همین خاطر تعادل خودرو از دستم خارج شد و با موتور سارقان برخورد کردم که منجر به این حادثه مرگبار شد.

در نخستین گام با دستور قاضی جنایی دوربین محل تصادف از سوی کارشناسان هدف بازبینی قرار گرفت و در نهایت کارشناسان اعلام کردند، زن جوان در این تصادف مرگبار ۵۰ درصد مقصر است، بدین ترتیب وی به اتهام قتل شبه‌عمد با وثیقه آزاد شد.

سیرمراحل قانونی پرونده ادامه داشت تا اینکه اوایل مهرماه امسال، خانواده متوفی به شعبه چهارم دادسرای امور جنایی مراجعه و پس از تلاش برای ایجاد صلح و سازش از سوی قاضی وحید ناصری، رضایت خود را به شرط پرداخت دیه از مجازات زن جوان اعلام کردند.