طعنه سنگین محسن تنابنده به حضور رونالدو در ایران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

محسن تنابنده به آسفالت استادیوم آزادی به دلیل حضور رونالدو واکنش نشان داد.

او نوشت: اشغال‌ها رو بریزید زیر فرش مهمون داریم

فقط مهمونا رفتن اشغال‌ها رو فراموش نکنید

طعنه سنگین محسن تنابنده به حضور رونالدو در ایران