اولین عکس از احمدی‌نژاد بعد از ادعایش درباره ترور
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

اولین عکس از احمدی‌نژاد بعد از ادعایش درباره ترور