(تصاویر) اولین تصاویر از ورود جنگنده‌های F35 آمریکا به خلیج فارس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(تصاویر) اولین تصاویر از ورود جنگنده‌های F35 آمریکا به خلیج فارس