تحریم‌ جدید اتحادیه اروپا علیه ایران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

ایسنا نوشت: اتحادیه اروپا امروز با تکرار ادعای حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین،‌ از طریق ارائه پهپادهای جنگی به آن، تحریم‌های جدیدی مرتبط با صنایع پهپادی علیه ایران اعمال کرد.

تکمیل می‌شود...