(تصویر) شایعه قتل این کودک ۹۰ سال قبل تهران را لرزاند
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

اطلاعات آنلاین نوشت: ۹۰ سال پیش مردم پایتخت در بهت و ناباوری درباره قتل شاه‍‍‍پور دوازده ساله توسط یک نجار حرف می‌زدند.

در تیرماه ۱۳۱۲ مردم تهران در تب شایعات مربوط به فتل فجیع شاگرد یک نجاری حرف می‌زدند.

شایعه این بود که مردی کلیمی سر شاگرد نوجوانش را بریده و داخل چاه انداخته و دیگر شاگرد نجاری از مهلکه گریخته و از ترس جرات حرف زدن ندارد.

دامنه شایعات آنقدر گسترش پیدا کرد که نظمیه وارد عمل شد و کارآگاهان به منطقه چهار راه سیروس، حوالی مسجد حوض اعزام شدند. تجسس ماموران نظیمه ثابت کرد که حبیب دوست شاهپور این داستان را برای چند کودک ساخته و والدین‌ کودکان آن را برای همسایگان تعریف کرده و در نهایت کل شهر درگیر این شایعه شده.

روزنامه اطلاعات ۲۸ تیر ۱۳۱۲ با چاپ این گزارش و عکس دو نوجوان درگیر ماجرا از مردم خواست اخبار جنایی را فقط از رسانه‌ها دنبال کنند.

(تصویر) شایعه قتل این کودک ۹۰ سال قبل تهران را لرزاند