قیمت آپارتمان‌ ۱۰۰ متری در تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

بررسی آمار معاملات مسکن در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد که حدود ۷ درصد از معاملات کل به معامله آپارتمان‌های حدودا ۱۰۰ متری اختصاص دارد.

به گزارش فردای اقتصاد، منطقه ۵ با سهم حدودا ۳۰ درصدی بیشترین تعداد معاملات و منطقه ۱۶ با سهم کمتر از نیم درصد، کمترین میزان معاملات این متراژ از آپارتمان را دارد. از جهت ارزش معاملات نیز منطقه ۵ با سهم حدود ۳۳ درصدی در صدر بیشترین ارزش معاملات آپارتمان‌های ۱۰۰ متری قرار دارد. در مقابل منطقه ۲۰ با سهم کمتر از ۰.۳ درصد کمترین ارزش معاملات این دسته از آپارتمان را دارد.

براساس جدول ارائه شده، واحد ۱۰۳ متری در خیابان فرشته با بیشترین قیمت (هر متر مربع) و واحد ۱۰۵ متری در دوراه قپان با کمترین قیمت (هر متر مربع) معامله شده است.

قیمت آپارتمان‌ ۱۰۰ متری در تهران