(تصاویر) طوفان گرد و خاک در زابل
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: ابوالفضل شهرکی