(تصویر) کار زیبا و انسان‌دوستانه یک زن در ورودی متروی آزادی تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

کار زیبا و انسان‌دوستانه یک زن در ورودی متروی آزادی تهران

منبع: بامدادنو