(تصاویر) جشن عید قربان در آسایشگاه کهریزک
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews