(تصاویر) اروندکنار، سرزمین نخل‌های بی سر
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews