(تصاویر) دیدار زیاد نخاله با رهبر انقلاب
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews