عکسی منحصر به فرد از یک کبابی در بازار تهران در سال ۱۳۵۷
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکسی منحصر به فرد از یک کبابی در بازار تهران در سال ۱۳۵۷

منبع: فرادید