کدام بزرگراه‌ها باعث افزایش تصادفات در شهر تهران می‌شوند؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رییس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران گفت: بزرگراه‌هایی مانند کردستان، مدرس، شهید صیاد شیرازی احتمال تصادفات در این معابر بیشتر است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ مصطفی زینی‌وند گفت: با توجه به نقشه زیر ساختی شهر تهران و شیب سرپایینی اغلب بزرگراه‌های پایتخت، در بزرگراه‌های شمالی – جنوبی شدت تصادفات خیلی زیاد افزایش پیدا می‌کند، بخصوص در مقاطع انتهایی این بزرگراه‌ها شدت این تصادفات زیاد می‌شود.

وی افزود: بزرگراه‌هایی مانند کردستان، مدرس، شهید صیاد شیرازی و بزرگراه یادگار امام (ره) که خودرو‌ها وقتی به مقطع انتهایی این معابر می‌رسند با توجه به ساختار و شکل هندسی راه و شیب آن‌ها، احتمال تصادفات در این معابر بیشتر است.

سرهنگ زینی وند بیان داشت: بزرگراه‌های کمربندی هم مانند بزرگراه آزادگان، شهید یاسینی، بسیج بدلیل اینکه به مرور زمان دچار یک سری ایرادات می‌شوند و اگر به موقع تعمیر و نگهداری صورت نگیرد و تعمیرات انجام نشود، باعث تصادفات می‌شوند.