(عکس) حضور حسن روحانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

(عکس) حضور حسن روحانی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی

منبع: فارس