ناکامی زنان ایران در کسب مدال آسیایی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی آسیا در دسته ۸۱ کیلوگرم بانوان امروز برگزار شد و سیده الهام حسینی و پریسا نورعلی به مصاف رقیبان خود رفتند.

نورعلی در حرکت یک ضرب ۹۱ کیلوگرم را ثبت کرد و در جایگاه نهم ایستاد و حسینی نیز با مهار وزنه ۱۰۶ کیلو در رده پنجم قرار گرفت.
در دو ضرب پریسا نورعلی با مهار وزنه ۱۱۶ کیلوگرم (مجموع ۲۰۷) و الهام حسینی نیز با ۱۳۱ کیلو (مجموع ۲۳۷) به کار خود پایان دادند.

الهام حسینی با مهار وزنه ۱۳۱ کیلوگرم و رسیدن به رکورد مجموع ۲۳۷ کیلوگرم، ضمن شکستن رکورد‌های دوضرب (۶ کیلوگرم) و مجموع (۱۰ کیلوگرم) شانس خود را برای کسب سهمیه المپیک افزایش داد.

* نتایج یک ضرب نمایندگان ایران

پریسا نورعلی:

حرکت اول ۹۱ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۹۱ کیلوگرم (صحیح)

حرکت سوم ۹۶ کیلوگرم (خطا)

سیده الهام حسینی:

حرکت اول ۱۰۱ کیلوگرم (صحیح)

حرکت دوم ۱۰۶ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۱۰۶ کیلوگرم (صحیح)

*حرکت دو ضرب

پریسا نورعلی:

حرکت اول ۱۱۶ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۱۱۶ کیلوگرم (صحیح)

حرکت سوم ۱۲۱ کیلوگرم (خطا)

سیده الهام حسینی:

حرکت اول ۱۲۵ کیلوگرم (صحیح)

حرکت دوم ۱۳۱ کیلوگرم (خطا)

حرکت دوم ۱۳۱ کیلوگرم (صحیح)

حسینی در دوره گذشته این مسابقات با رکورد ۱۰۲ کیلوگرم در یک‌ضرب و ۱۲۵ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۲۷ کیلوگرم سه مدال طلا گرفته بود.