(تصاویر) منطقه بهشت گمشده سپیدان فارس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: بهنام یوسفی