تصویری خبرساز از نحوه صیانت در پیام‌رسان ایرانی!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

پیام رسان ایتا که چندی قبل مرتضی آقا تهرانی درباره اش گفته بود توسط چند تکنیسین با تصیلات حوزوی راه اندازی شده و حالا یکی از مهمترین پیام رسان‌های ایرانی است، بعد از حذف کانال مهدی نصیری و کانال اصولگرای اخبار سوریه، این بار برای گزارش تخلفات به خبرگزاری اصولگرای مشرق خبرساز شده است.

تذکری که برای انتشار خبر مصاحبه رییس کل بانک مرکزی داده شده و مسئول ارسال گزارش نوشته است این یک تذکر کلی بوده است!

تصویری جنجالی از نحوه صیانت در پیام‌رسان ایرانی!