کشف قدیمی ترین گونه گربه تیزدندان در چین
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

گونه ای از گربه تیزدندان به نام Amphimachairodus hezhengensis که در شمال چین کنونی در عصر میوسن بین 10 تا 9 میلیون سال پیش زندگی می کرد، اولین عضو از سرده آمفیماچایروودوس محسوب می شود.

به گزارش فرارو به نقل از rahnamato، دکتر "کیگائو جیانگزو" نویسنده اصلی مقاله مرتبط با این پژوهش و پژوهشگر انستیتو دیرینه شناسی مهره داران و دیرینه انسان شناسی در آکادمی علوم چین در دانشگاه پکن می گوید:" آمفیماچایروودوس گسترده ترین و موفق ترین سرده در میان گونه های گربه های تیز دندان از دوره میوسن پسین است".

اعضای این سرده در اروپا، آسیا و امریکای شمالی شناخته شده اند. بسیاری از ویژگی ‌های جمجمه ‌ای آمفیماچایروودوس (مانند پوزه بلند و ماستوئید (ساختار استخوانی محکم پشت لاله گوش) بزرگ شده) از پیش شبیه هموتریوم (همان دد، سرده ای از زیر خانواده دندان خنجری ها که تقریبا به مدت 5 میلیون سال زیسته بود و سنگواره های آن تاکنون در امریکای شمالی و جنوبی و اوراسیا و آفریقا کشف شده اند) هستند که نشان ‌دهنده سازگاری ‌های بالقوه مشابه است. با این وجود، محل پیدایش آمفیماچایروودوس و عملکرد این ویژگی ها هنوز مشخص نشده است.

 

2

پژوهشگران می گویند پوزه بلند، مدار جانبی و عقبی آمفیماچایروودوس توانایی مناسب آن برای مشاهده محیط اطراف به جای هدف قرار دادن انفرادی طعمه بوده است که به سازگاری با محیط باز یا رفتار اجتماعی اشاره دارد. تجزیه و تحلیل‌ های این تیم نشان می‌دهد که ویژگی‌ های مرتبط با رفتار کشتار و سازگاری با محیط باز پیش از سایر ویژگی ها تکامل یافته بودند و نشان می دهد که تغییرات در رفتار شکار ممکن است محرک تکاملی اصلی در تکامل اولیه دودمان باشد.

نوییسندگان مقاله مرتبط با این بررسی افزوده اند:" Amphimachairodus hezhengensis یکی از مهم ‌ترین انتقال ‌ها در تکامل Machairodontini است که منجر به سازگاری در محیط‌ های باز و کمک به پراکندگی بیش تر آن‌ ها در سراسر جهان شد. این تغییر مورفولوژیک سریع احتمالا با محیط‌ های به شکل فزاینده خشک ناشی از ظهور فلات تبت و رقابت گوشتخواران بزرگ و فراوان در این منطقه مرتبط بوده است".

نتیجه این بررسی در نشریه Proceedings of the Royal Society B منتشر شده است.