(تصاویر) تردد خطرناک اهالی روستا‌های عنافچه با قایق
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: مهدی پدرام خو