(عکس) رونمایی «هوش مصنوعی» از چهره «کوروش»
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

تصویر بازسازی شده سیمای کوروش پادشاه جهانگشا و نیکنام توسط هوش مصنوعی را ببینید:

کوروش