عبدالله گنجی استعفا داد
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عبدالله گنجی، عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در کانال تلگرامی خود نوشت:

برادر گرامی جناب آقای دکتر خلجی رئیس محترم شورای اطلاع‌رسانی دولت

‌با سلام با احترام، ضمن تشکر از اعتماد جنابعالی و دولت محترم به اینجانب، خوش ندارم این انتصاب/انتساب از یک سو برای دولت محترم هزینه ایجاد کند و از سوی دیگر خود نیز گرفتار محافظه کاری شوم؛ بنابراین اجازه فرمایید تا زمانی که می‌نویسم عضویتی در شورای اطلاع رسانی دولت نداشته باشم و همچون گذشته سربازی کوچک در عرصه عمومی و در معرکه جنگ همه‌جانبه باشم.

عبدالله گنجی استعفا داد