استقبال جهانگیری از حضور در دادگاه در پی شکایت قالیباف
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

یک منبع نزدیک به اسحاق جهانگیری ضمن تکذیب ادعاهای یکی از نزدیکان رئیس مجلس درمورد شکایت محمدباقر قالیباف از معاون اول دولت سابق تصریح کرد که جهانگیری از حضور در دادگاه به منظور شفاف سازی بخشی از مسائل دوره مدیریت قالیباف استقبال می کند.

در پى توييت یکی از نزدیکان رييس مجلس مبنى بر خبرى شدن شكايت محمدباقر قاليباف از اسحاق جهانگيرى توسط تيم رسانه ای معاون اول رييس جمهور در دولت سابق و نيز تلاش براى كسب رضايت از قاليباف، یک منبع آگاه نزدیک به اسحاق جهانگیری این ادعاها را تکذیب کرد.

این منبع آگاه نزدیک به اسحاق جهانگیری در گفت و گو با «انتخاب»، گفت: آقای جهانگیری هیچ گونه مسئولیت رسمی و غیر رسمی اجرایی ندارند و طبیعی است که ادعای وجود تیم رسانه­ای نسبتی با واقعیت نداشته باشد. در قضیه شکایت آقای قالیباف از آقای جهانگیری هم به دلیل عدم تناسب موضوع با شرایط دشوار کشور و زندگی سخت مردم از ابتدا بنا بر رسانه­ای نکردن موضوع شکایت و ترجیح پیگیری حقوقی آن داشتند.

او افزود: به این اعتبار ادعای مشاور رئیس مجلس برای پیگیری رسانه­ای «یک شکایت شخصی» و نیز تلاش برای کسب رضایت صحت ندارد. طرح شکایت در شرایط کنونی و اصرار آقای قالیباف و اطرافیان شان در جهت افزودن بر تعداد شاکیان و متهمان اینقدر از مصالح عمومی به دور است که ورود هر مصلحت اندیشی به این قضیه و پرهیز دادن از ادامه کار، وارونه تفسیر شود و منتسب به فرستادن نمایندگانی برای کسب رضایت قلمداد گردد.

این منبع آگاه تاکید کرد که هیچ نماینده­ای از سوی آقای جهانگیری به قصد کسب رضایت تعیین نشده و نخواهد شد. اتفاقاً آقای جهانگیری از حضور در دادگاه آن هم براساس شکایت آقای قالیباف که مورد توجه خاص افکار عمومی هستند، به منظور شفاف سازی بخشی از مسائل دوره مدیریت شان استقبال می کند.