(تصاویر) کمربند سبز و جنگل‌کاری شمال شرق تهران
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

عکاس: امیرعباس قاسمی