رمز این قفل با ۵ سرنخ باز می‌شود، امتحان کنید!
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

در ادامه یک بازی فکری ارائه شده است که باید بر اساس پنج سرنخ، رمز چهار رقمی یک قفل را پیدا کنید. یافتن این رمز می‌تواند مغز شما را حسابی به چالش بکشد.

رمز این قفل با ۵ سرنخ باز می‌شود، امتحان کنید!

به گزارش عصر ایران، سرنخ‌ها عبارتند از:

سرنخ شماره ۱ – کد ۸۹۵۱: دو عدد درست هستند، اما سر جای درست خود قرار ندارند.

سرنخ شماره ۲ – کد ۲۱۶۹: یک عدد درست است و سر جای درست خود قرار دارد. یک عدد دیگر نیز درست است، اما سر جای درست خود قرار ندارد.

سرنخ شماره ۳ – کد ۳۶۹۴: یک عدد درست است و سر جای درست خود قرار دارد. یک عدد دیگر نیز درست است، اما سر جای درست خود قرار ندارد.

سرنخ شماره ۴ – کد ۴۷۲۱: یک عدد درست است و سر جای درست خود قرار دارد. یک عدد دیگر نیز درست است، اما سر جای درست خود قرار ندارد.

سرنخ شماره ۵ – کد ۱۲۳۷: سه عدد درست هستند، اما سر جای درست خود قرار ندارند.

جواب در پایین صفحه ارائه شده است

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ: بر اساس سرنخ‌های ارائه شده، رمز قفل عدد ۳۷۱۹ است.