(عکس) تصمیم سازمان لیگ برای بازی هوادار و پرسپولیس
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سازمان لیگ پیرو نامه پیشین ارسالی باشگاه هوادار و با ارسال نامه‌ای رسمی به مدیر کل انتظامی و امنیتی استانداری تهران صراحتا درخواست کرد که خیلی زود شرایط برگزاری دیدار هوادار و پرسپولیس به میزبانی بنفش های تهرانی را در ورزشگاه پاس قوامین تهران فراهم ساخته و در صورت آن که کماکان شرایط برگزاری دیدار با تماشاگر در ورزشگاه مذکور از نگاه آن نهاد وجود نداشته باشد، سازمان لیگ مکلف خواهد شد که بررسی نماید آیا دیدار مورد اشاره در ورزشگاه پاس قوامین تهران و بنا به دستورالعمل پیشین شورای تامین استانداری تهران کماکان بدون حضور تماشاگران برگزار شود و در صورت عدم امکان نیز، باشگاه هوادار به عنوان میزبان رسمی مصاف مذکور فرصت کافی را جهت برنامه ریزی دقیق تر و معرفی ورزشگاه جدید خانگی خود داشته باشد.

گفتنی است مطابق قوانین رسمی و جاری فوتبال ایران اگر هوادار در ورزشگاه خانگی خود یعنی پاس قوامین تهران بخواهد از پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی جام حذفی پذیرایی نماید و شورای تامین استانداری تهران نیز رای به برگزاری مصاف مورد اشاره با حضور تماشاگران دهد، با توجه به ظرفیت هشت هزار نفری مجموعه ورزشی مذکور و اختصاص حداکثر ده درصد صندلی های ورزشگاه پاس قوامین تهران به طرفداران باشگاه میهمان،به طور قطع حدود هشتصد نفر از هواداران پرسپولیس مجاز خواهند بود که برای تشویق باشگاه مورد علاقه خود به ورزشگاه بروند.

(عکس) تصمیم سازمان لیگ برای بازی هوادار و پرسپولیس