سوغات کرونا برای کودکان ماندنی است؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

گروهی از محققان به رهبری دانشگاه بریستول انگلستان دریافته‌اند، اگرچه فعالیت بدنی کودکان در بریتانیا تا حد زیادی به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، اما کودکان همچنان در هفته بی‌تحرک‌تر از قبل شیوع همه‌گیری هستند.

کارشناسان با بررسی کودکان و والدین، سطح فعالیت بدنی ۳۹۳ کودک ۱۰ تا ۱۱ ساله را بین ژوئن تا دسامبر ۲۰۲۱ و ۴۳۶ کودک دیگر از همان فاصله سنی بین ژانویه تا جولای ۲۰۲۲ را ارزیابی کردند و داده‌های جمع‌آوری شده با اطلاعات مربوط به فعالیت بدنی ۱۳۰۰ کودک از همان منطقه قبل از همه‌گیری مقایسه شد.

نتایج این تجزیه‌وتحلیل نشان داد، اگرچه عواقب محدودیت‌های کرونایی کاهش یافته است، اما اکثر کودکان همچنان از اهداف توصیه شده فاصله دارند. علاوه بر این، مشخص شد که کودکان در طول هفته پس از برداشته شدن محدودیت‌ها همچنان بی‌تحرک‌تر هستند.

راس جاگو، سرپرست تیم تحقیق گفت: اینکه سطح فعالیت بدنی کودکان به وضعیت قبل از همه‌گیری باز می‌گردد، دلگرم کننده است، اما افزایش زمان بی‌تحرکی کودکان در طول هفته همچنان ادامه دارد که این موضوع نگرانی سیاست گذاران، مدارس و والدین است.