شرط سودآوری سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران چیست؟
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران با بیان اینکه با کاهش پنج درصدی هزینه‌ها و افزایش ۲۰ درصدی درآمد‌ها شاهد سودآوری سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران خواهیم بود، گفت: با اتمام بستن حساب‌ها فصل برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکت‌ها و سازمان‌ها آغاز خواهد شد.

به گزارش ایسنا، ابراهیم باقی با اعلام این خبر گفت: به استناد ماده ۲۴ آیین نامه مالی شهرداری‌ها، دوره عملکرد بودجه هرسال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عملکرد بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر عملکرد هر مجموعه در صورت‌های مالی آن متبلور می‌شود، لذا در راستای ماده یاد شده و تکالیف مقرر هر ساله قبل از اتمام دوره مالی دستورالعمل بستن حساب‌ها و راهنمای فنی آن توسط اداره کل امور مجامع و حسابرسی با حضور دست اندر کاران ذی‌مدخل تهیه، تدوین و ابلاغ می‌شود.

باقی در ادامه افزود: با اتمام فرایند بستن حساب‌ها فرآیند برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکت‌ها و سازمان‌ها به عنوان یکی از مهمترین تکالیف اداره کل امور مجامع و حسابرسی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه اداره کل امور مجامع و حسابرسی اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهد، درباره این اقدامات گفت: معارفه و استقرار حسابرسان مستقل و منتخب شورای اسلامی شهر تهران برای رسیدگی به صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱ سازمان‌ها و شرکت‌ها و ارایه گزارش به موقع، بررسی بودجه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابع شهراری تهران برای برگزاری شورا و مجامع آنها، پیگیری و انجام مکاتبات با سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابع شهرداری تهران در خصوص رعایت تباصر بودجه و دریافت گزارش انجام کار از آن‌ها، ارسال دستورالعمل نحوه برگزاری شورا‌های سازمان‌ها و مجامع شرکت‌ها و موسسات، ارسال برنامه و دستورالعمل نحوه برگزاری پیش مجمع برای اولین بار در شهرداری تهران، هماهنگی با سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران به‌منظور برگزاری هرچه بهتر شورا‌ها و مجامه و پیگیری و تاکید بر رفع تکالیف تعیین شده سال گذشته در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه. از جمله این اقدامات است.

مدیر کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران با اشاره به نقش برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکت‌ها و سازمان‌ها در انضباط مالی و شفافیت گفت: با برگزاری مجامع و شورای سالیانه شرکت‌ها و سازمان‌ها صاحبان سهام در شرکت‌ها و صاحبان سرمایه در سازمان‌ها از میزان تحقق اهداف تعیین شده آن شرکت یا سازمان مطلع می‌شوند. از طرفی برگزاری مجامع فارغ از ارزیابی مالی واحد‌ها توسط حسابرس و بازرس منتخب، برابر گزارش فعالیت هیات مدیره یا مدیر عامل سبب خواهد شد آگاهی لازم از عملکرد آن واحد ارایه شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه صورت‌های مالی توسط یک مرجع خارج از شهرداری تهران یعنی موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا این مهم کمک شایانی به انضباط مالی، شفافیت و ارایه به موقع اطلاعات و انتشار آن در سامانه شفافیت به منظور ارایه به شهروندان خواهد شد.

باقی همچنین افزود: اداره کل امور مجامع و حسابرسی با حساسیت و ریزبینی مجامع و شورای سالیانه شرکت‌ها و سازمان‌ها را برگزار خواهد کرد و در این راه تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا انضباط مالی و شفافیت هر چه بیشتر در شهرداری تهران عینیت پیدا کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، وی گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های بالای اقتصادی در شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته از آن‌ها برای رسیدن از نقطه زیان به نقطه سود برنامه‌های مدون درخواست کرده‌ایم و با جدیدت در خصوص اجرایی شدن برنامه‌ها پیگیری خواهیم کرد. هدف گذاری انجام شده با در نظر گرفتن ماموریت‌های محوله، ایجاد تحول در سرویس دهی و خدمات رسانی به شهروندان، کاهش هزینه و افزایش درآمد و بهره وری در سازمان‌ها و شرکت‌ها خواهد بود.

باقی گفت: طی بررسی‌های انجام گرفته با تنهاپنج درصد کاهش در هزینه‌ها و ۲۰ درصد افزایش در درآمد‌ها شاهد سودآوری در سازمان‌ها و شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ خواهیم بود.