عکس‌هایی از سفر پرنس چارلز به ایران، ۲۰ سال پیش از پادشاهی
وبسایت خبری - تحلیلی فرارو farau.com | @fararunews

سفر پرنس چارلز ولیعهد وقت بریتانیا و کشور‌های مشترک المنافع در ۲۰ بهمن ۱۳۸۲ به ایران انجام شد. پرنس چارلز که با درگذشت ملکه الیزابت دوم از هفدهم شهریور ۱۴۰۱ پادشاه بریتانیا و کشور‌های مشترک المنافع شد، تنها عضو خاندان سلطنتی بریتانیا است که پس از انقلاب بهمن ۵۷ به ایران سفر کرده است.

هدف اصلی شاه چارلز سوم از سفر به ایران بازدید از شهر زلزله زده بم و کمک به بازسازی آن بود.

ولیعهد وقت بریتانیا پیش از سفر به بم در تهران با محمد خاتمی رییس جمهور وقت ملاقات کرد.  پرنس چارلز در سفر به شهر زلزله زده بم با عبور از ویرانه‌های ناشی از زمین لرزه با شهروندان ساکن دیدار و صحبت کرد. نزدیک به بیست سال پس از سفر پرنس چارلز به تهران و بم اینک او شاه بریتانیا و کشور‌های مشترک المنافع شده است.

سفر پرنس چارلز به ایران

سفر پرنس چارلز به ایران

سفر پرنس چارلز به ایران

سفر پرنس چارلز به ایران

سفر پرنس چارلز به ایران